بهمن 09, 1398

مریم رجوی و سکولاریسم -محور چهارم از برنامه ده ماده‌ای؛جدایی دین از دولت

in مریم رجوی

by Super User

مریم رجوی و سکولاریسم -محور چهارم از برنامه ده ماده‌ای؛جدایی دین از دولتhttps://www.youtube.com/watch?v=g3QQt4JAZ34
تیر 29, 1397

خلقت انسان - مسعود رجوی - قسمت دوم

in مسعود رجوی

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=rBWiomo33nQ