ارديبهشت 18, 1400

تحریم سراسری نمایش انتخابات رژیم - آنچه در کمین آخوندهاست قیام و سرنگونی است

in کانونهای شورشی

by Super User

آستانه اشرفیه مسعود رجوی: تحریم انتخابات یک وظیفه میهنی است مریم رجوی: آنچه در کمین…
ارديبهشت 14, 1400

#مسعود_رجوی وفادارترین پیرو اندیشه کیهانی و «دین تکامل» است

in گزیده ها

by Super User

#مسعود_رجوی وفادارترین پیرو اندیشه کیهانی و «دین تکامل» است. او به ما دروغ نمی گوید.…
Open