بهمن 03, 1399

یادواره قهرمان ملی سرهنگ بهزاد معزی

in گزیده ها

by Super User

https://vimeo.com/502771225
بهمن 03, 1399

سی دی و نقش آلترناتیو و رهبری

https://www.youtube.com/watch?v=5PJ9X_zmpLE
بهمن 03, 1399

جنون اطلاعات آخوندی از بزرگداشت قهرمان ملی سرهنگ خلبان بهزاد معزی

جنون اطلاعات آخوندی از بزرگداشت قهرمان ملی سرهنگ خلبان بهزاد معزی باز هم سوزش دژخیمان…