آذر 07, 1399

کنفرانس کوتاه مطبوعاتی وکلای شورای ملی مقاومت از محاکمه اسداله اسدی #ShutDownIranTerrorEmbassies

کنفرانس کوتاه مطبوعاتی وکلای شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین و دیگر شاکیان خصوصی به…