تیر 17, 1399

به‌آتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه‌ای و خمینی در تهران و شعارنویسی در نقاط مختلف

in کانونهای_شورشی

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن تهران–کانون شورشی ۱۶۰ آتش زدن عکسهای منحوس خامنه‌ای و…
تیر 17, 1399

آتنا دائمی – هریک حکم جدید یعنی تأیید آزادی من، تا آخرش هستم تا زنده ام

in زنان

زندانی سیاسی آتنا دائمی که باید روز ۱۴ تیر ۱۳۹۹ پس از پایان یک دوره…
تیر 17, 1399

به‌آتش کشیدن تابلوی بسیج سرکوبگر در قم و شعارنویسی در تهران، دماوند، رشت و اصفهان

in کانونهای شورشی

by Main Page

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن قم- کانون شورشی ۳۳۰ آتش زدن تابلو بسیج ضدمردمی…
تیر 17, 1399

طرح استیضاح روحانی در مجلس - گفتگو با حبیب گودرزی

in بررسی و تحلیل

by Main Page

https://www.youtube.com/watch?v=F-r1zpomxKI&t=130s
تیر 17, 1399

مسئول ایمنی مراکز درمانی کیست..؟

in بررسی و تحلیل

by Main Page

https://www.youtube.com/watch?v=L9gddFxwbzw
Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
youtube_video
youtube_video
ارديبهشت 20, 1399

تبیین جهان- شماره۱۷

in مسعود رجوی

by Main Page