شارلاتانیسم ایرج مصداقی، یک شاگرد دژخیم

سخن روز

کانال تلگرام سال سرنگونی را دنبال کنید

کانال تلگرام بسوی آزادی را دنبال کنید